Termes i Condicions

En compliment al que estableix la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.E.) del 12 de Juliol de 2002, es publica el següent document:

1- Dades identificatives

Audenis S.L. amb CIF B-59100271 amb domicili social al carrer València, 316, 08009 Barcelona.

2- Llicència d'ús del web audenis.com i dels seus serveis

Audenis S.L. ofereix una llicència limitada i revocable per utilitzar la seva web audenis.com i els seus serveis amb concordança amb els termes i condicions reflectits en el present document. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o usar informació del web per objectius prohibits per audenis.com, competir amb audenis.com, crear gràfics basats en els continguts de audenis.com, o desar una còpia de la web.

3- Normes generals

3.1 Ús prohibit:
No pot intentar causar cap d’any al web o al servei de audenis.com. Per exemple, i sense ser aquesta llista completa ni exhaustiva, no pot: Entorpir el servei de audenis.com usant virus o altres programes dissenyats per fer mal a qualsevol programari o maquinari. Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada a audenis.com. Utilitzar qualsevol tipus de script, robot o tecnologia per monitoritzar la web. Recol·lectar correus electrònics o altra informació a través del servei de audenis.com. Fer-se passar per una altra persona o entitat.

3.2 Privacitat i protecció de dades:
A Audenis S.L.  estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència en línia. En el moment en que un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliàries, i les relatives a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda. En cap cas les informacions personals seran transferides a terceres empreses per a fins comercials.

Podeu comprovar la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal. Llei de Protecció de Dades:
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que:

A. En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és Audenis S.L. amb NIF B-59100271 amb domicili social a C/ València, 316, 08009 Barcelona.
Audenis S.L. garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

B. D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Audenis S.L. tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a Audenis S.L., domicili social al carrer València, 316, 08009 Barcelona, Espanya. o enviar un correu electrònic a Audenis S.L. mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web audenis.com o correu electronic audenis@audenis.com.

4- Drets d'Audenis, S.L.

4.1 Monitorització
Audenis S.L. es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitoritzar les transaccions i comunicacions que es produeixin al seu web. Si Audenis S.L. determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d'Ús o l'esmentada transacció o comunicació és inapropiada, Audenis S.L. pot cancel·lar o restringir l'accés a aquest usuari, sense més responsabilitats per les parts implicades.
4.2 Modificacions del servei
Audenis S.L. es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i/o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per cap de les parts.
4.3 Cancel·lació del contracte
Audenis S.L., al seu propi criteri i amb avís o sense, pot:
a) Suspendre o limitar l'ús de audenis.com a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.
b) Eliminar qualsevol del contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de audenis.com.
c) Prohibir l'ús dels serveis de audenis.com.

4.4 Comunicacions enviades pels usuaris
Audenis S.L. es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris a: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que es puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.

5- Política d'enllaços

Audenis S.L. no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Audenis S.L. , per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens al nostre lloc web. En el cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquestes, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin seran immediatament retirats.

6-Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

Audenis S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

7- Limitació de responsabilitats

Audenis S.L. s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de www.audenis.com

8- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.
Per a la resolució de possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.