Política de Devolucions

El client disposarà d'un termini màxim de 15 dies després de la data de recepció per a realitzar el tramiti de devolució.

El client té la possibilitat d'anul·lar la seva comanda sense cap cost sempre que es rebi l'avís d'anul·lació abans d'estar la comanda en disposició del transportista. En cas contrari el client haurà d'esperar a rebre la comanda físicament per procedir a la seva devolució no més tard de 15 dies. El cost i tramit de devolució serà a càrrec del client.

El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a Audenis, s.l. sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de Audenis, s.l., se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense càrrec addicional per al Client.

Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions, Audenis, s.l. es farà càrrec sustituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

La devolució de la comanda haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau la factura emesa per Audenis, S.L.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb Audenis, s.l. a través de l'apartat contacte d'aquesta web o del correu electrònic audenis@audenis.com